LA FONT DE LA FIGUERA

La Font de la Figuera

Fuente la Higuera este o municipalitate din comunitatea valenciană, Spania. Este situatăîn sud-vestul provinciei Valencia.

Populația actuală a apărut în urma Carta Puebla emisă de Gonzalo García în anul 1301 pentru a popula un joc de Mogente, în care izvorăște un izvor la poalele unui smochin. 

Agricultura a fost în mod tradițional orientată spre cultivarea strugurilor și a cerealelor. Cireada are mai multe efective de oișicapre, precum și numeroase ferme de porci, oi și păsări.

Printre monumentele sale se numără biserica Nașterea Maicii Domnului în interior este un altar al pictorului Juan de Juanes, schitul din Santa Bárbara și din San Sebastian, si un oras iberic a ocupației umane în timpul la epoca bronzului și romană.

La Font de la Figuera

Fuente la Higuera (en valenciano y oficialmente, La Font de la Figuera) es un municipio de la Comunidad Valenciana, España. Se sitúa al sudoeste de la provincia de Valencia.

La población actual surgió a raíz de la Carta Puebla emitida por Gonzalo García en 1301 para poblar una partida de Mogente, en la que brotaba un manantial al pie de una higuera.

La agricultura ha estado orientada tradicionalmente al cultivo de la vid y de los cereales. La ganadería cuenta con varios rebaños de ovino y caprino, así como numerosas granjas de porcino, ovino y aves.

Entre sus monumentos destacan la iglesia de la Natividad de la Virgen, en su interior se encuentra un retablo del pintor Juan de Juanes; la ermita de Santa Bárbara y la de San Sebastián; y un poblado íbero, vestigios de la ocupación humana durante la época de Bronce y romana.