ISTORIA ALCALÁ DE HENARES (HISTORIA DE ALCALÁ DE HENARES)

ISTORIA ALCALÁ DE HENARES

Audio en rumano: Gafar Alexandra

Originile orașului Alcalà datează din era celtiberă (Ikesankom Kombouto sau Iplacea), dar va fi odată cu sosirea romanilor când se va forma un oraș remarcabil numit Complutum, care în cele  patru secole de existența a ajuns la o importanță pe care o va menține pe toată perioada vizigotică. În timpul perioadei de dominație musulmană sa construit un oraș  care în cele din urmă a devenit cunoscut sub numele de Al-Qalat Nahar (care înseamnă „castelul de le râul Henares”) și de la care moștenește denominația sa actuală. Prin urmare în scutul orașului apare un castel pe valuri de apă stimulînd râul Henares.

Odată cu Reconquestul Creștin, are loc o nouă reconstrucție în ceea ce va fi locația finală în jurul Catedralei Magistral. Cu toate acestea este necesară așteptarea până la sfârșitul secolului al XV lea pentru a participa la perioada de splendoare a orașului cu întemeierea universității de către Cardinanul Cisneros. Cu toate aceste nu trebuie să uităm că germenul universități din Alcalà este în anul 1293 cu crearea de studii generale. 

Pe 13 aprilie 1499 Papa Alexandru Vl a autorizat crearea Colegiului de San Ildefonso care era șeful universități , ale cărui clase au fost deschise în 1508. Din acel moment are loc o reînnoire urbană care transformă Alcalà într-un oraș universitar, urmând canoanele clasice de arhitectură. 

Universitatea din Alcalà nu a întârziat să concureze cu cea din Salamanca, iar prin sălile sale de clasă au trecut aproape toți scriitorii personalităților din Epoca de aur, cum ar fi: Elio Antonio de Nebrija , Francisco de Quevedo, Juan de Ávila, Gaspar Melchor de Jovellanos, Ginés de Sepúlveda, Lope de Vega, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, Fray Luis de León, Tirso de Molina o Calderón de la Barca, printre alți. Odată cu crearea universității aproape orice eveniment relevant sau personalitate a vieții spaniole este legat de Alcalà de Henares. 

Universitatea a rămas în oraș mai mult de patru secole până în 1836 (ordinul regal al reginei din 29 octombrie 1836), a decretat represiunea la Alcalà și a transferat-o  în Madrid, unde a fost redenumită Universitatea Centrală din Madrid și mai târziu Universitatea Complutense din Madrid. Transferul Universității împreună cu confiscările succesive, au condus la închidere a mai multor mănăstiri și la o sărăcie mai mare a mediului cultural deja începută în secolele XVlll lea și XlX lea. În 1977 universitatea a fost restabilită in oraș  cu numele Universitatea din Alcalà care a însemnat schimbarea ei într-un oraș universitar precum și o recuperare a patrimoniului artistic.

HISTORIA DE ALCALÁ DE HENARES

Audio Español latino: Mary Luz Valderrama

Los orígenes de la ciudad de Alcalá se remontan a la época celtíbera (Ikesankom Kombouto o Iplacea), pero será con la llegada de los romanos cuando se formará una ciudad notable llamada Complutum, que en sus más de cuatro siglos de existencia alcanzó una importancia que mantendría a lo largo de todo el periodo visigótico. Durante el período de dominación musulmana se construyó una ciudad que con el tiempo se conoció como Al-Qalat-Nahar (cuyo significado es “castillo sobre el río Henares”) y de la que hereda su actual denominación. De allí que en el escudo de la ciudad aparezca un Castillo sobre oleadas de agua, que simulan el río Henares. 

Con la Reconquista Cristiana se produce una nueva reconstrucción en lo que será, desde entonces, su emplazamiento definitivo, en torno a la Catedral Magistral. Sin embargo, hay que esperar a finales del siglo XV para asistir al período de esplendor de la ciudad con la  fundación de la Universidad por el Cardenal Cisneros. Sin embargo, no hay que olvidar que el germen de la universidad alcalaína está en el año 1293 con la creación de los Estudios Generales.

El 13 de abril de 1499, el papa Alejandro VI autorizaba la creación del Colegio Mayor de San Ildefonso que fue la cabeza de la universidad, cuyas aulas se abrieron en 1508. A partir de ese momento se produce una renovación urbanística que convierte a Alcalá en una ciudad universitaria, siguiendo los cánones arquitectónicos clásicos.

La Universidad de Alcalá no tardó en competir con la de Salamanca y por sus aulas pasaron casi todos los escritores del Siglo de Oro, personalidades como: Elio Antonio de Nebrija, Francisco de Quevedo, Juan de Ávila, Gaspar Melchor de Jovellanos, Ginés de Sepúlveda, Lope de Vega, San Juan de la Cruz, San Ignacio de Loyola, Fray Luis de León, Tirso de Molina o Calderón de la Barca, entre otros. Con la creación de la Universidad, casi todo acontecimiento o personalidad relevante de la vida española está vinculado a Alcalá de Henares.

La universidad permaneció en la ciudad por más de cuatro siglos hasta que en 1836 (la Real Orden de la Reina Regente de 29 de octubre de 1836), se decretó su supresión en Alcalá y traslado a Madrid, donde pasó a denominarse Universidad Central de Madrid y más tarde Universidad Complutense de Madrid. El traslado de la Universidad, junto a las sucesivas desamortizaciones, llevó al cierre de varios conventos y a un mayor empobrecimiento del ambiente cultural, iniciado ya durante los siglos XVIII y XIX.  En 1977 la universidad se refundó en la ciudad con el nombre de Universidad de Alcalá, lo que ha supuesto su cambio a ciudad universitaria, así como una renovación cultural y una recuperación del patrimonio artístico. 

ALCALÁ DE HENARES