NUMERY I ALFABET – LOS NÚMEROS Y EL ALFABETO

FOTOGRAMAS

NUMERY  

 • o cero/ zero
 • 1 uno/ raz
 • 2 dos/ dwa
 • 3 tres/ trzy
 • 4 cuatro/ cztery
 • 5 cinco/ pięć
 • 6 seis / sześć
 • 7 siete / siedem
 • 8 ocho / osiem
 • 9 nueve / dziewięć

W języku hiszpańskim istnieją dwa rodzaje numerów:

 • Números cardinales ( Zwykłe numery): Używają się do liczenia.
 • Números ordinales: Używają się żeby numerować elementy.
     CARDINALES ORDINALES
0 CERO 1º PRIMERO PIERWSZY
1 UNO 2º SEGUNDO DRUGI
2 DOS 3º TERCERO TRZECI
3 TRES 4º CUARTO CZWARTY
4 CUATRO 5º QUINTO PIĄTY
5 CINCO 6º SEXTO SZÓSTY
6 SEIS 7º SÉPTIMO SIÓDMY
7 SIETE 8º OCTAVO ÓSMY
8 OCHO 9º NOVENO DZIEWIĄTY
9 NUEVE 10º DÉCIMO DZIESIĄTY

*Używamy “números fraccionarios y decimales”(numery na ułamki zwykłe i dziesiętne)  kiedy mówimy o numerach podzielonych na ułamki.

 • Piszemy “y” między numerami.

-np.: 2 8/5= dos enteros y ocho quintos/  dwa całe i osiem piątych.

 • Numery dziesiętne dzielimy przecinkiem.

-np.: 3 ⅕ ( tren enteros y un quinto) = 0,6 (cero coma seis)/( zero przecinek sześć)

 • Kiedy numer po przecinku ma więcej niż jeden numer, po hiszpańsku mówimy cały numer jako jednostka.

-np.: 5.456,789 (cinco mil cuatrocientos cincuenta y seis coma setecientos ochenta y nueve) / (pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć przecinek siedemset osiemdziesiąt dziewięć) 

 • W przypadku pieniędzy mówimy razem obie strony dzięki przyimkom “con” albo “y”:.

-np.: 21,91 euros= (veintiun euros con noventa y un céntimos / veintiun euros y noventa y un céntimos) (Dwadzieścia jeden euro z dziewięćdziesiąt jeden centów / dwadzieścia jeden euro i dziewięćdziesiąt jeden centów)

ALFABET

Alfabet hiszpański składa się z 27 liter:

A-a, B-b, C-c, D-d, E-e, F-f, G-g, H-h, I-i, J-j, K-k, L-l, M-m, N-n, Ñ-ñ, O-o, P-p, Q-q, R-r, S-s, T-t U-u, V-v, W-w, X-x, Y-y, Z-z.

– W przypadku języka hiszpańskiego , zmiany wobec wymowy w stosunku do innych języków są “ñ /ɲ/”, “j /X/” i “rr /r/”.

– Połączenie litery “c + h” wymawia się /ĉ/. Z resztą spółgłosek, “h” nie ma żadnego dźwięku w wymowie.

– Połączenie “L+L” wymawia się /ʎ/.

– Litera “Q” według zasad ortograficznych zawsze ma po sobie literę “U”,(“QU”) ta litera “u” nie ma żadnego dźwięku w wymowie i razem z “Q” brzmi /k/.

– Literę “y” można używać jako spółgłoskę (wtedy kiedy ją wymawiamy brzmi jak ll”) kiedy tworzy razem z jakąś samogłoską słowo (np. yerno). Też można użyć “y” jako samogłosek(wtedy kiedy ją wymawiamy brzmi jako i) jeśli następująco po nim nie ma żadnego innego samogłoska (np. Uruguay).

– W języku hiszpańskim zaledwie istnieje różnica między wymową i pisemnością, lecz możemy znaleźć wyjątki.

ESPAÑOL

LOS NÚMEROS

En español, existen dos tipos de números:

 • Números cardinales: se usan para contar.
 • Números ordinales: se usa para dar orden de secuencia.

AUDIO ESPAÑOL EUROPEO: NATALIA GILES BATALLA

CUANTIFICADORES: CARDINALES ORDINALES
0 Cero
1 Uno  primero
2 Dos  segundo
3 Tres  tercero
4 Cuatro  cuarto
5 Cinco  quinto
6 Seis  sexto
7 Siete  séptimo
8 Ocho  octavo
9 Nueve  noveno
10 Diez 10º  décimo

*Usamos los  números fraccionarios y decimales para hablar de valores divididos en fracciones.

 • Con “y” para hacer la separación de enteros y fracciones:
  Por ejemplo: 2 8/5 = 2 enteros y ocho quintos.
 • Los números decimales, los separamos con comas.
  Por ejemplo: 3 1/5 (dos enteros y un tercio) = 3,5 (tres coma cinco)
 • Si después de la coma decimal, hay un número con más de un dígito decimos el número de forma individual.

        Por ejemplo: 5.456,789 = cinco mil cuatrocientos cincuenta y seis coma             setecientos ochenta y nueve.

 • Excepto, cuando  hablamos sobre euros y céntimos. Ya que van  unidos con la preposición con o con la conjunción y.

        Por ejemplo: 21,91 € = veintiún euros con noventa y un  céntimos o                      veintiún euros y noventa y un céntimos.

EL ALFABETO

El alfabeto en español consta de 27 letras:

A-a, B-b, C-c. D-d, E-e, F-f, G-g, H-h, I-i, J-j, K-l, L-l, M-m, N-n, Ñ-n, O-o, P-p. Q-q, R-r, S-s, T-t, U-u, V-v, W-w, X-x, Y-y y Z-z.

 • Características de la pronunciación en español, con respecto a otras lenguas, son la eñe, la jota y la erre.
 • La unión de “c + h” se pronuncia “che”. Con el resto de las consonantes la “h” es muda en español.
 • La unión de “l + l” se pronuncia “elle”.
 • La letra “Q” ortográficamente va seguida de una “u”, que no se pronuncia. Su sonido es “K”.
 • Apenas existen diferencias entre la pronunciación y la escritura de la palabra, salvo excepciones.
EL ALFABETO
A   Ñ EÑE
B BE O  
C CE P PE
D DE Q KU
E   R ERE
F EFE S ESE
G GE T TE
H HACHE U  
I latina V UVE
J JOTA W UVE DOBLE
K KA X EQUIS
L ELE Y YE
M EME Z ZETA
N ENE  
CONTENIDOS ADICIONALES
FRASES

HUMOR

REFRANES